Vzdialenosti miest - Cestná vzdialenosť miest - Cestní vzdálenost měst

Rakovice
Cerovo
Nižná Kamenica
Hontianska Vrbica
Horné Turovce
Sútor
Branovo
Barca
Myslina
Pača
Mad
Bzenica
Cigeľka
Ďurďošík
Trnava pri Laborci
Vyšný Mirošov
Držkovce
Podkriváň
Lúčky
Dlhé Stráže
Chlmec
Rakovnica
Nevidzany
Poluvsie
Bôrka
Trebostovo
Vernár
Kolinovce
Jalovec
Veľké Hoste
Šarišské Sokolovce
Trstená na Ostrove
Látky
Sirník
Veľké Slemence
Igram
Lascov
Kosihovce
Hrabičov
Pichne
Dolné Naštice
Príbelce
Šimonovce
Chrastné
Radimov
Pavlice
Báč
Bziny
Bačkovík
Svätá Mária
Kolonica
Stročín
Nová Ves nad Váhom
Husiná
Radvaň nad Laborcom
Orovnica
Ďanová
Slovenská Volová
Remetské Hámre
Dlhá Ves
Čerenčany
Stuľany
Pčoliné
Hnilčík
Nižná
Lenartovce
Kalná Roztoka
Danišovce
Horná Ždaňa
Kameničany
Liptovský Trnovec
Slovenské Ďarmoty
Babiná
Dolné Semerovce
Staré Hory
Horná Lehota
Podrečany
Ochtiná
Horná Seč
Rokytov
Mlynica
Malá Domaša
Silica
Prochot
Brunovce
Klubina
Benkovce
Malé Ripňany
Šindliar
Malé Kršteňany
Tachty
Železná Breznica
Tibava
Mlynky
Čeľovce
Horné Štitáre
Šávoľ
Rajčany
Kvačany
Malý Čepčín

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18