Vzdialenosti miest - Cestná vzdialenosť miest - Cestní vzdálenost měst

Nitrianska Streda
Dvorany nad Nitrou
Mokroluh
Jablonov nad Turňou
Litava
Veľké Ozorovce
Iňačovce
Podlužany
Strelníky
Breznička
Slovenská Kajňa
Borinka
Kyjov
Bobot
Koplotovce
Hosťovce
Krškany
Slivník
Boľ
Chrabrany
Dolné Lovčice
Nováčany
Hatalov
Lackovce
Radava
Rudnianska Lehota
Baloň
Čierne nad Topľou
Jatov
Teriakovce
Bitarová
Stará Myjava
Veľké Turovce
Kochanovce
Sliepkovce
Tôň
Štós
Čerhov
Panické Dravce
Hôrka nad Váhom
Babindol
Drienica
Fričkovce
Ladice
Čaka
Prietrž
Kuková
Kalša
Zbudské Dlhé
Dolná Lehota
Jovice
Malé Uherce
Košice Šebastovce
Ďačov
Plavecký Mikuláš
Bánovce nad Ondavou
Hrádok
Sklené
Vaďovce
Lutiše
Krásnohorská Dlhá Lúka
Žakarovce
Veľká Lúka
Oravský Biely Potok
Doľany
Oborín
Beniakovce
Tesáre
Bartošovce
Betlanovce
Chanava
Veľké Dvorany
Dolné Dubové
Tvarožná
Košice Lorinčík
Kravany nad Dunajom
Mokrý Háj
Ťapešovo
Lúč na Ostrove
Drnava
Rudná
Chľaba
Veľká Hradná
Veľké Dravce
Dubové
Veľké Kozmálovce
Hronské Kosihy
Dedinka
Kunova Teplica
Hrachovište
Veľké Bierovce
Hermanovce nad Topľou
Senné
Bačkov
Kuzmice
Neverice
Lúčka
Nimnica
Haniska
Hrabkov

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18