Vzdialenosti miest

Michalovce - Pusté Úľany km
Michalovce - Selice km
Michalovce - Starina km
Michalovce - Sobrance km
Michalovce - Pavlovce nad Uhom km
Michalovce - Giraltovce km
Michalovce - Zámutov km
Michalovce - Bánovce nad Ondavou km
Michalovce - Choňkovce km
Michalovce - Bratislava Nové Mesto km
Michalovce - Vysoké Tatry km
Michalovce - Považská Bystrica km
Michalovce - Trebišov km
Michalovce - Zemplín km
Michalovce - Markušovce km
Michalovce - Spišská Belá km
Michalovce - Vysoká nad Uhom km
Michalovce - Nová Kelča km
Michalovce - Bracovce km
Michalovce - Hlinné km
Michalovce - Terchová km
Michalovce - Veľké Kapušany km
Michalovce - Hlohovec km
Michalovce - Hlohovec km
Michalovce - Východná km
Michalovce - Bardejov km
Michalovce - Borša km
Michalovce - Šamorín km
Michalovce - Háj km
Michalovce - Liptovský Mikuláš km
Michalovce - Bojnice km
Michalovce - Zvolen km
Michalovce - Hencovce km
Michalovce - Veľké Slemence km
Michalovce - Vyšná Šebastová km
Michalovce - Čierna nad Tisou km
Michalovce - Bratislava Petržalka km
Michalovce - Červený Kameň km
Michalovce - Úbrež km
Michalovce - Kráľovský Chlmec km
Michalovce - Radvaň nad Laborcom km
Michalovce - Voľa km
Michalovce - Valaliky km
Michalovce - Strážske km
Michalovce - Kechnec km
Michalovce - Stará Ľubovňa km
Michalovce - Senné km
Michalovce - Žalobín km
Michalovce - Košice Barca km
Michalovce - Stretava km
Michalovce - Zemplínska Široká km
Michalovce - Lipany km
Michalovce - Leles km
Michalovce - Spišská Nová Ves km
Michalovce - Jenkovce km
Michalovce - Demänovská Dolina km
Michalovce - Papradno km
Michalovce - Streda nad Bodrogom km
Michalovce - Nižné Nemecké km
Michalovce - Malá Domaša km
Michalovce - Jasov km
Michalovce - Lastovce km
Michalovce - Ružomberok km
Michalovce - Plzeň km
Michalovce - Košice Myslava km
Michalovce - Boťany km
Michalovce - Jakubany km
Michalovce - Zborov km
Michalovce - Nižný Hrušov km
Michalovce - Kvakovce km
Michalovce - Jovsa km
Michalovce - Budkovce km
Michalovce - Stropkov km
Michalovce - Topoľčany km
Michalovce - Staré km
Michalovce - Turňa nad Bodvou km
Michalovce - Nová Sedlica km
Michalovce - Ruská Bystrá km
Michalovce - Vojnatina km
Michalovce - Kežmarok km
Michalovce - Rimavská Sobota km
Michalovce - Slavkovce km
Michalovce - Soľ km
Michalovce - Hanušovce nad Topľou km
Michalovce - Vojany km
Michalovce - Poruba pod Vihorlatom km
Michalovce - Hatalov km
Michalovce - Oščadnica km
Michalovce - Krásna Lúka km
Michalovce - Pozdišovce km
Michalovce - Žiar nad Hronom km
Michalovce - Dargov km
Michalovce - Bratislava Čunovo km
Michalovce - Moravany km
Michalovce - Veľký Šariš km
Michalovce - Petrovce km
Michalovce - Petrovce km
Michalovce - Moravany km
Michalovce - Ubľa km
Michalovce - Donovaly km