Vzdialenosti miest

Michalovce - Nováky km
Michalovce - Veľké Kapušany km
Michalovce - Stropkov km
Michalovce - Tibava km
Michalovce - Banská Bystrica km
Michalovce - Ružomberok km
Michalovce - Nižná Rybnica km
Michalovce - Trebišov km
Michalovce - Prešov km
Michalovce - Liptovský Mikuláš km
Michalovce - Vyšný Hrušov km
Michalovce - Pavlovce nad Uhom km
Michalovce - Bratislava Petržalka km
Michalovce - Bratislava Jarovce km
Michalovce - Trhovište km
Michalovce - Bardejov km
Michalovce - Fintice km
Michalovce - Brekov km
Michalovce - Skrabské km
Michalovce - Rakovec nad Ondavou km
Michalovce - Zbudza km
Michalovce - Sobrance km
Michalovce - Stretavka km
Michalovce - Kráľovský Chlmec km
Michalovce - Hatalov km
Michalovce - Hurbanovo km
Michalovce - Východná km
Michalovce - Vrbnica km
Michalovce - Strážske km
Michalovce - Bracovce km
Michalovce - Zalužice km
Michalovce - Iňačovce km
Michalovce - Moravany km
Michalovce - Markušovce km
Michalovce - Novosad km
Michalovce - Spišský Hrhov km
Michalovce - Udavské km
Michalovce - Sliepkovce km
Michalovce - Humenné km
Michalovce - Čaklov km
Michalovce - Ubľa km
Michalovce - Čimhová km
Michalovce - Ulič km
Michalovce - Zemplínsky Branč km
Michalovce - Koškovce km
Michalovce - Haniska km
Michalovce - Malčice km
Michalovce - Petrovce km
Michalovce - Strihovce km
Michalovce - Ruská Bystrá km
Michalovce - Ruská km
Michalovce - Oľka km
Michalovce - Volica km
Michalovce - Medzilaborce km
Michalovce - Runina km
Michalovce - Parihuzovce km
Michalovce - Hačava km
Michalovce - Chrastné km
Michalovce - Priekopa km
Michalovce - Revúca km
Michalovce - Medzev km
Michalovce - Kolonica km
Michalovce - Žbince km
Michalovce - Rimavská Sobota km
Michalovce - Vranov nad Topľou km
Michalovce - Tokajík km
Michalovce - Dlhé nad Cirochou km
Michalovce - Vinné km
Michalovce - Veľké Revištia km
Michalovce - Bežovce km
Michalovce - Nižné Nemecké km
Michalovce - Košice Barca km
Michalovce - Stará Ľubovňa km
Michalovce - Čečehov km
Michalovce - Parchovany km
Michalovce - Giglovce km
Michalovce - Košice Kavečany km
Michalovce - Vysoká nad Uhom km
Michalovce - Palín km
Michalovce - Zemplínske Kopčany km
Michalovce - Budkovce km
Michalovce - Dúbravka km
Michalovce - Klokočov km
Michalovce - Staré km
Michalovce - Rajec km
Michalovce - Rožňava km
Michalovce - Pečovská Nová Ves km
Michalovce - Prievidza km
Michalovce - Sirník km
Michalovce - Svrčinovec km
Michalovce - Baškovce km
Michalovce - Jablonové km
Michalovce - Hriadky km
Michalovce - Tušice km
Michalovce - Partizánske km
Michalovce - Petrovce nad Laborcom km
Michalovce - Praha km
Michalovce - Martin km
Michalovce - Košice Sever km
Michalovce - Vechec km