Vzdialenosti miest

Michalovce - Červený Kláštor km
Michalovce - Žiar nad Hronom km
Michalovce - Havířov km
Michalovce - Strážske km
Michalovce - Hrašné km
Michalovce - Ružomberok km
Michalovce - Pinkovce km
Michalovce - Vojany km
Michalovce - Bardejov km
Michalovce - Uličské Krivé km
Michalovce - Košice Košická Nová Ves km
Michalovce - Bojnice km
Michalovce - Krásnovce km
Michalovce - Suché km
Michalovce - Staré km
Michalovce - Zbudza km
Michalovce - Petrovce nad Laborcom km
Michalovce - Pezinok km
Michalovce - Podhoroď km
Michalovce - Vyšná Šebastová km
Michalovce - Brusno km
Michalovce - Bačkov km
Michalovce - Brezová pod Bradlom km
Michalovce - Bánovce nad Ondavou km
Michalovce - Snina km
Michalovce - Družstevná pri Hornáde km
Michalovce - Dolný Kubín km
Michalovce - Prievidza km
Michalovce - Ľubochňa km
Michalovce - Pozdišovce km
Michalovce - Komárno km
Michalovce - Revúca km
Michalovce - Úbrež km
Michalovce - Bešeňová km
Michalovce - Kamienka km
Michalovce - Pavlovce nad Uhom km
Michalovce - Ubľa km
Michalovce - Trenčín km
Michalovce - Veľké Kapušany km
Michalovce - Dargov km
Michalovce - Koromľa km
Michalovce - Banská Bystrica km
Michalovce - Podolínec km
Michalovce - Vyhne km
Michalovce - Vinné km
Michalovce - Rokytov km
Michalovce - Žbince km
Michalovce - Trenčianske Teplice km
Michalovce - Rajec km
Michalovce - Voľa km
Michalovce - Vranov nad Topľou km
Michalovce - Prakovce km
Michalovce - Bystré km
Michalovce - Kolín km
Michalovce - Bočiar km
Michalovce - Spišská Stará Ves km
Michalovce - Sobrance km
Michalovce - Kaľava km
Michalovce - Kechnec km
Michalovce - Krompachy km
Michalovce - Čaňa km
Michalovce - Sabinov km
Michalovce - Kráľovský Chlmec km
Michalovce - Papín km
Michalovce - Pribeník km
Michalovce - Košice Kavečany km
Michalovce - Dudince km
Michalovce - Stará Lesná km
Michalovce - Rožňava km
Michalovce - Borša km
Michalovce - Trebišov km
Michalovce - Chlmec km
Michalovce - Bratislava Jarovce km
Michalovce - Vysoká nad Uhom km
Michalovce - Blatné Remety km
Michalovce - Remetské Hámre km
Michalovce - Banská Štiavnica km
Michalovce - Zvolen km
Michalovce - Martin km
Michalovce - Prešov km
Michalovce - Tušice km
Michalovce - Kežmarok km
Michalovce - Zemianske Kostoľany km
Michalovce - Stará Ľubovňa km
Michalovce - Tušická Nová Ves km
Michalovce - Stránske km
Michalovce - Lekárovce km
Michalovce - Košice Juh km
Michalovce - Rimavská Sobota km
Michalovce - Tvrdošín km
Michalovce - Žilina km
Michalovce - Vysoké Tatry km
Michalovce - Poprad km
Michalovce - Valča km
Michalovce - Iňačovce km
Michalovce - Jahodná km
Michalovce - Stropkov km
Michalovce - Trnava km
Michalovce - Malá Domaša km
Michalovce - Vechec km