Vzdialenosti miest

Podhorany - Chmeľov km
Podhorany - Giraltovce km
Podhorany - Svidník km
Podhorany - Vysoké Tatry km
Podhorany - Veľké Kapušany km
Podhorany - Podhorany km
Podhorany - Tulčík km
Podhorany - Kapušany km
Podhorany - Bardejov km
Podhorany - Poprad km
Podhorany - Píla km
Podhorany - Kežmarok km
Podhorany - Stará Ľubovňa km
Podhorany - Výborná km
Podhorany - Prešov km
Podhorany - Čadca km
Podhorany - Košice Dargovských hrdinov km
Podhorany - Kuková km
Podhorany - Geraltov km
Podhorany - Jakubany km
Podhorany - Žilina km
Podhorany - Košice Sever km
Podhorany - Kosice km
Podhorany - Tokajík km
Podhorany - Rakúsy km
Podhorany - Spišská Nová Ves km
Podhorany - Martin km
Podhorany - Trebišov km
Podhorany - Liptovský Mikuláš km
Podhorany - Nové Sady km
Podhorany - Vyšná Šebastová km
Podhorany - Nižný Hrušov km
Podhorany - Sobrance km
Podhorany - Michalovce km
Podhorany - Proč km
Podhorany - Ružomberok km
Podhorany - Bratislava Dúbravka km
Podhorany - Šarišské Michaľany km
Podhorany - Záhradné km
Podhorany - Prakovce km
Podhorany - Košice Košická Nová Ves km
Podhorany - Košice km
Podhorany - Humenné km
Podhorany - Ihľany km
Podhorany - Košice Kavečany km
Podhorany - Košice Džungľa km
Podhorany - Ľubotín km
Podhorany - Nová Polhora km
Podhorany - Chminianska Nová Ves km
Podhorany - Litmanová km
Podhorany - Kechnec km
Podhorany - Fulianka km
Podhorany - Plechotice km
Podhorany - Haniska km
Podhorany - Záborské km
Podhorany - Červenica km
Podhorany - Smižany km
Podhorany - Jarovnice km
Podhorany - Ražňany km
Podhorany - Košice Barca km
Podhorany - Beloveža km
Podhorany - Zborov km