Vzdialenosti miest

Rokycany - Krompachy km
Rokycany - Kamenica km
Rokycany - Bzenov km
Rokycany - Jakubany km
Rokycany - Červenica km
Rokycany - Prešov km
Rokycany - Rimavská Sobota km
Rokycany - Kvačany km
Rokycany - Brežany km
Rokycany - Kapušany km
Rokycany - Veľký Krtíš km
Rokycany - Margecany km
Rokycany - Radatice km
Rokycany - Žipov km
Rokycany - Polomka km
Rokycany - Šarišské Bohdanovce km
Rokycany - Malá Lodina km
Rokycany - Ľubovec km
Rokycany - Bardejov km