Vzdialenosti miest

Točnica - Nitra km
Točnica - Banská Bystrica km
Točnica - Zvolen km
Točnica - Bratislava Devín km
Točnica - Lovinobaňa km
Točnica - Málinec km
Točnica - Cinobaňa km
Točnica - Lučenec km
Točnica - Podbrezová km
Točnica - Ružiná km
Točnica - Divín km
Točnica - Dolná Strehová km
Točnica - Poltár km
Točnica - Detva km
Točnica - Fiľakovo km
Točnica - Donovaly km
Točnica - Žilina km
Točnica - Zlaté Moravce km
Točnica - Banská Belá km
Točnica - Levice km
Točnica - Veľký Krtíš km
Točnica - Očová km
Točnica - Veľká Ves km
Točnica - Breznička km
Točnica - Dedinky km
Točnica - Dolné Strháre km
Točnica - Nová Bašta km
Točnica - Nové Zámky km
Točnica - Ozdín km
Točnica - Tomášovce km
Točnica - Uhorské km
Točnica - Rovňany km
Točnica - Mládzovo km
Točnica - Krná km
Točnica - Kokava nad Rimavicou km
Točnica - Kalinovo km
Točnica - Hradište km
Točnica - České Brezovo km
Točnica - Veľké Dravce km
Točnica - Šurice km
Točnica - Šíd km
Točnica - Šiatorská Bukovinka km
Točnica - Šávoľ km
Točnica - Ratka km
Točnica - Rapovce km
Točnica - Radzovce km
Točnica - Prša km
Točnica - Fiľakovské Kováče km
Točnica - Čamovce km
Točnica - Čakanovce km
Točnica - Buzitka km
Točnica - Bulhary km
Točnica - Biskupice km
Točnica - Belina km
Točnica - Vidiná km
Točnica - Veľká nad Ipľom km
Točnica - Tuhár km
Točnica - Trenč km
Točnica - Trebeľovce km
Točnica - Tomášovce km
Točnica - Hriňová km
Točnica - Kriváň km
Točnica - Ábelová km
Točnica - Podrečany km
Točnica - Rimavská Sobota km
Točnica - Brezno km
Točnica - Sušany km
Točnica - Čeláre km
Točnica - Stará Halič km
Točnica - Trenčín km
Točnica - Sereď km
Točnica - Selce km
Točnica - Žilina km