Vzdialenosti miest

Pravica - Fiľakovo km
Pravica - Kalinovo km
Pravica - Levice km
Pravica - Zvolen km
Pravica - Ozdín km
Pravica - Šahy km
Pravica - Rimavská Sobota km
Pravica - Hronský Beňadik km
Pravica - Veľký Krtíš km
Pravica - Donovaly km
Pravica - Vígľaš km
Pravica - Žiar nad Hronom km
Pravica - Banská Bystrica km
Pravica - Santovka km
Pravica - Červeňany km
Pravica - Chrťany km
Pravica - Brezno km
Pravica - Březno km
Pravica - Liptovský Mikuláš km
Pravica - Rudina km
Pravica - Vieska km
Pravica - Šiatorská Bukovinka km
Pravica - Veľký Cetín km
Pravica - Panické Dravce km
Pravica - Korytárky km