Vzdialenosti miest

Cinobaňa - Zvolen km
Cinobaňa - Ábelová km
Cinobaňa - Žiar nad Hronom km
Cinobaňa - Šurany km
Cinobaňa - Veľký Krtíš km
Cinobaňa - Poltár km
Cinobaňa - Jelšava km
Cinobaňa - Jasov km
Cinobaňa - Lučenec km
Cinobaňa - Málinec km
Cinobaňa - Breznička km
Cinobaňa - Sabinov km
Cinobaňa - Smižany km
Cinobaňa - Detva km
Cinobaňa - Kokava nad Rimavicou km
Cinobaňa - Bratislava Petržalka km
Cinobaňa - Bratislava Jarovce km
Cinobaňa - Želovce km
Cinobaňa - Hriňová km
Cinobaňa - Trnavá Hora km
Cinobaňa - Bratislava Nové Mesto km
Cinobaňa - Šiatorská Bukovinka km
Cinobaňa - Prešov km
Cinobaňa - Nitra km
Cinobaňa - Banská Bystrica km
Cinobaňa - Bratislava Podunajské Biskupice km
Cinobaňa - Šaľa km
Cinobaňa - Bystrá km
Cinobaňa - Vysoké Tatry km
Cinobaňa - Liptovská Teplička km
Cinobaňa - Važec km
Cinobaňa - Krupina km
Cinobaňa - Březno km
Cinobaňa - Podolínec km
Cinobaňa - Nové Mesto nad Váhom km
Cinobaňa - Rajecká Lesná km
Cinobaňa - Trnava km
Cinobaňa - Točnica km
Cinobaňa - Rovňany km
Cinobaňa - Uhorské km
Cinobaňa - Levice km
Cinobaňa - Púchov km
Cinobaňa - Ružiná km
Cinobaňa - Divín km
Cinobaňa - Nové Zámky km
Cinobaňa - Tomášovce km
Cinobaňa - Nemecká km
Cinobaňa - Špania Dolina km
Cinobaňa - Prievidza km
Cinobaňa - Kalinovo km
Cinobaňa - Muráň km
Cinobaňa - Rimavská Sobota km
Cinobaňa - Banská Štiavnica km
Cinobaňa - Martin km
Cinobaňa - Bardejov km
Cinobaňa - Bánovce nad Bebravou km
Cinobaňa - Želiezovce km
Cinobaňa - Číž km
Cinobaňa - Jahodná km
Cinobaňa - Hlohovec km
Cinobaňa - Levoča km
Cinobaňa - Malý Horeš km
Cinobaňa - Výčapy - Opatovce km
Cinobaňa - Klenovec km
Cinobaňa - Demänovská Dolina km
Cinobaňa - Liptovský Hrádok km
Cinobaňa - Rapovce km
Cinobaňa - Fiľakovo km
Cinobaňa - Vyhne km
Cinobaňa - Dudince km
Cinobaňa - Ozdín km
Cinobaňa - Bojnice km
Cinobaňa - Zádiel km
Cinobaňa - Veľké Straciny km
Cinobaňa - Lehnice km
Cinobaňa - Šamorín km
Cinobaňa - Parchovany km
Cinobaňa - Nové Hony km
Cinobaňa - Likavka km
Cinobaňa - Liptovský Mikuláš km
Cinobaňa - Revúca km
Cinobaňa - Lovinobaňa km
Cinobaňa - Tachty km
Cinobaňa - Tajov km
Cinobaňa - České Brezovo km
Cinobaňa - Blhovce km
Cinobaňa - Fiľakovské Kováče km
Cinobaňa - Považská Bystrica km
Cinobaňa - Hajnáčka km
Cinobaňa - Poprad km
Cinobaňa - Veľká nad Ipľom km
Cinobaňa - Pezinok km
Cinobaňa - Brusno km
Cinobaňa - Nováky km
Cinobaňa - Tomášovce km
Cinobaňa - Leopoldov km
Cinobaňa - Humenné km
Cinobaňa - Východná km
Cinobaňa - Očová km
Cinobaňa - Sládkovičovo km