Vzdialenosti miest Zoznamka single.sk
Odkiaľ merať vzdialenosť?
Najväčšie   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z   Zoradiť podľa:   
Galanta
Gelnica
Gbely
Gabčíkovo
Giraltovce
Gajary
Gbelce
Gemerská Poloma
Geča
Gemerská Hôrka
Gbeľany
Golianovo
Gánovce
Gerlachov
Gemerská Ves
Gemer
Gerlachov
Gregorovce
Gemerská Panica
Gemerský Jablonec
Gáň
Granč - Petrovce
Gyňov
Gaboltov
Gortva
Gemerské Dechtáre
Gočovo
Gôtovany
Gemerské Teplice
Gemerský Sad
Galovany
Gočaltovo
Gribov
Giglovce
Gregorova Vieska
Geraltov
Gruzovce
Gemerček
Glabušovce
Gemerské Michalovce
Girovce